University High School

Morgantown, WV

Mile Run

4:15.73 - 2023 (Championship) - Drew Zundell

3000m

8:20.31 - 2022 (Championship) - Larry Josh Edwards
8:39.78 - 2019 (Championship) - Larry Josh Edwards

Mile Run

4:45.34 - 2014 (Championship) - Amelia Paladino
4:56.57 (4:37.66) - 2013 (Championship) - Amelia Paladino
5:01.29 - 2007 (Championship) - Amber Riley

3000m

9:51.69 - 2019 (Championship) - Zoe Shetty
9:56.54 - 2017 (Championship) - TaShala Turner